Algemene voorwaarden:

1. Bestelling en overeenkomst. Op al onze aanbiedingen en transacties zijn de condities en arbitragereglement van de Nederlandse Zuidvruchten vereniging van toepassing. deze kunt u hier downloaden http://zuidvruchten.nl/conditiesenarbitragereglement/

die uitsluitend via de website van Jan Gotjé Noten Online worden gedaan. Door het volgen van onze order procedure, zoals elders de website beschreven, accepteert u deze voorwaarden. Voorts zijn nog de navolgende zaken van toepassing.

 

2. Prijzen en verzendkosten. Alle genoemde prijzen op Jan Gotjé Noten Online website zijn

excl.  BTW.

VERZENDKOSTEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING!

Alle prijzen, artikelen en informatie zijn altijd onder voorbehoud.

 

Minimale order bedrag:   NEDERLAND   50 EURO

                                     BELGIE           65 EURO

                                     DUITSLAND    65 EURO

 

3. Voorwaarden. Jan Gotjé Noten Online heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de 

webwinkel te wijzigen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

4. Uitzonderingen. Slechts na schriftelijke toestemming van Jan Gotjé Noten Online kan in 

bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van 

de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

 

5. Overeenkomst. De overeenkomst tussen u en Jan Gotjé Noten Online komt tot stand op het 

moment dat u een bestelling heeft geplaatst op onze website door het correct invullen van 

uw persoonlijke gegevens en betaalwijze (en heeft bevestigt met "bestelling verzenden").

 

6 .Bewijs van opdracht/elektronische communicatie. De administratie van Jan Gotjé Noten Online   

geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan ons verstrekte opdracht(en) en 

gedane betaling(en) en van de door ons verrichte leveringen. Jan Gotjé Noten Online erkent dat 

elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden 

erkent u dit eveneens.

 

7. Risico en transport. Het risico tijdens het transport van de door u bestelde producten is voor 

rekening van Jan Gotjé Noten Online en gaan op het moment van afleveren aan u over. Voor 

uitzonderingen hierop zie punt 7.1.

 

7.1 Punt 7 geldt alleen als de klant gekozen heeft voor aangetekend en verzekerde verzending. 

Heeft de klant gekozen voor brievenbus post of onverzekerde post dan heeft hij geen aanspraak 

op enige vergoeding in welke vorm dan ook, dit geldt bij zoek raken van het pakje en eventuele 

beschadigingen.

 

8. Leveringstermijn. De leveringstermijn van onze producten bedraagt maximaal 5 werkdagen 

(mits anders vermeld) of anders schriftelijk met u overeengekomen. Wij streven er echter altijd naar uw bestelling sneller te versturen. Indien Jan Gotjé Noten Online

de leveringstermijn niet kan nakomen zal dit schriftelijk aan u worden gemeld. In dat geval kunt 

u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna Jan Gotjé Noten Online het eventueel door u reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen aan u zal terugbetalen. Incidenteel kan het voorkomen dat een product niet voorradig is. Indien het langer duurt dan 5 werkdagen alvorens het product op pand is, zullen wij hierover contact met u opnemen. In overleg met u zullen wij het bedrag dan aan u terug betalen of wachten tot het er weer is en dan de hele bestelling in eens verzenden. Indien u het nageleverd wilt krijgen, zijn de te maken verzendkosten voor uw rekening. Indien een artikel niet in voorraad is behoud Jan Gotjé Noten het recht om een artikel niet televeren. Indien dit het geval is wordt het bedrag van betreffende artikel aan u terugbetaald plus de verzendkosten.  Alle producten die wij verkopen worden op bestelling gebrand en gevuld. U ontvangt dus nooit iets kant en klaar uit voorraad.

 

9.  Kwaliteits garantie Al onze producten dienen op de juiste manier te worden bewaard, deze kunt u elders op de site teruglezen. Met het aanvaarden van de algemene voorwaarden geeft u tevens aan dat u hiervan kennis heeft genomen. Mocht het ondanks het opvolgen van ons advies zo zijn dat er iets niet in orde is, dan kunt u hiervan schriftelijk melding maken. Wij zullen aan de hand van onze interne kwaliteiscontoles en (HACCP)  traceerbaarheid beoordelen of uw klacht gegrond is en u hierbij een passende oplossing aanbieden. Bij het verpakken van onze producten wordt de nodige zorgvuldigheid betracht en mocht desondanks uw bestelling gebreken vertonen, dient u dit schriftelijk (binnen 48 uur na ontvangst) aan Jan Gotjé Noten Online te melden. Indien u ons schriftelijk verzoekt een vervangend product te leveren, zal Jan Gotjé Noten Online , nadat zij de geleverde producten retour heeft ontvangen, binnen 5 werkdagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van Jan Gotjé Noten Online, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van Jan Gotjé Noten Online. Indien u geen vervangend product wenst zal Jan Gotjé Noten Online,na ontvangst en goede beoordeling van het geretourneerde product de aankoopprijs binnen 14 werkdagen aan u terugbetalen. Wacht u met het retourneren te allen tijde op een antwoord van Jan Gotjé Noten Online.

 

10.1 In geval dat aan ons geretourneerde producten geen kwaliteitsprobleem blijkt te zijn (dit ter beoordeling van Jan Gotjé Noten Online), wordt u 15 euro in rekening gebracht voor onderzoek, administratie en verzendkosten. Na betaling van deze kosten wordt het product u weer toegestuurd.

 

11. Klachten. Jan Gotjé Noten Online zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Jan Gotjé Noten Online  via info@jangotje.nl informeren. Bellen 

kan ook op telefoonnummer  +31(0)20 486 34 84. Jan Gotjé Noten Online zal alles in het werk stellen de klacht op te lossen en u hiervan binnen 10 werk dagen te informeren. 

 

12. Privacy en gegevensbeheer. Jan Gotjé Noten Online houdt zich aan de wet Persoonsregistratie. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen ten behoeve van de medewerkers van Jan Gotjé Noten Online  gebruikt voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan ons. 

 

Jan Gotjé Noten Online stelt geen gegevens beschikbaar aan derden. Indien u regelmatig op de hoogte gehouden wilt worden over nieuwe artikelen kunt u dat bij ons kenbaar maken. Deze gegevens zullen hiervoor niet gebruikt worden. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn kunt u dit schriftelijk aan ons melden.

 

13. Consumenten service.  Jan Gotjé Noten Online  Correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats 

te vinden met:

 

Jan Gotjé Noten Online

Nieuwe Hemweg 6 A, 5K, 5C

1013 BG  Amsterdam 

Tel.: +31(0)20 486 34 84

E-mail: info@jangotje.nl